Investeren in zoetwatervoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten zoetwatervoorzieningen - - - € 0
Overige ontvangsten - - - € 0