Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 16.199
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 205.181
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 1.174.629
34 Sanctietoepassing € 219.877
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 565
37 Vreemdelingen € 308.945
91 Apparaat kerndepartement € 28.048
93 Geheim € 145