Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN BMKB € 37.316
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Groeifaciliteit € 5.510
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 9.132
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) € 178
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Onttrekking reserve GSF € 10.136
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN MKB Financiering € 41
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Luchtvaartkredietregeling € 13.507
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Rijksoctrooiwet € 40.260
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Eurostars € 1.629
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Joint Strike Fighter € 2.009
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Diverse ontvangsten € 14.383