Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige en duurzame energievoorziening ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN COVA € 110.264
Een doelmatige en duurzame energievoorziening ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Opbrengst heffing ODE (SDE+) € 626.953
Een doelmatige en duurzame energievoorziening ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie € 77.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Aardgasbaten € 2.373.989
Een doelmatige en duurzame energievoorziening ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Ontvangsten zoutwinning € 2.525
Een doelmatige en duurzame energievoorziening ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Diverse ontvangsten € 12.205