Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Agroketens € 10.222
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Mestbeleid € 6.917
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Diergezondheid en dierenwelzijn € 6.580
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Plant- en diergezondheid € 253
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Agr. Innovatie en overig € 268
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Agrarisch ondernemerschap (2017 waaronder Stoppersregeling) € 11.331
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid € 14.428
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Visserij € 5.688
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Voedselveiligheid en kwaliteit € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie € 23.326
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Voedselzekerheid € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit) € 2.682
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Agentschappen € 471
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Begrotingsreserves € 28.290