Natuur en biodiversiteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en biodiversiteit ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Landinrichtingsrente € 40.581
Natuur en biodiversiteit ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Verkoop gronden € 20.000
Natuur en biodiversiteit ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Overige € 5.109