Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Volksgezondheid Volksgezondheid Bestuurlijke boetes Bestuurlijke boetes € 6.981
Volksgezondheid Volksgezondheid Overig Overig € 11.735