Langdurige zorg en ondersteuning

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Langdurige zorg en ondersteuning Langdurige zorg en ondersteuning Overig Overig € 9.589
Wet langdurige zorg premiegefinancieerde Wet langdurige zorg - - € 1.815.300