Financing national debt

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financing national debt Financing national debt Rentebaten vaste schuld - € 0
Financing national debt Financing national debt Voortijdige beëindiging schuld - € 0
Financing national debt Financing national debt Miscellaneous - € 0
Financing national debt Financing national debt Rente derivaten kort - € 1.000
Financing national debt Financing national debt Rentebaten vlottende schuld - € 224.000
Financing national debt Financing national debt Rente derivaten lang - € 1.202.000
Financing national debt Financing national debt Voortijdige beëindiging derivaten - € 3.335.000
Financing national debt Financing national debt Mutatie vlottende schuld - € 4.140.000
Financing national debt Financing national debt Uitgifte vaste schuld - € 23.637.000