Cash management

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Cash management Cash management Decentrale Overheden - € 0
Cash management Cash management Ontvangsten bij voortijdige beëindiging - € 2.000
Cash management Cash management Rentebaten - € 118.000
Cash management Cash management Agentschappen - € 209.000
Cash management Cash management RWT's en derden - € 2.015.000
Cash management Cash management Ontvangen aflossingen - € 2.126.000
Cash management Cash management Sociale fondsen - € 6.277.000