Kasbeheer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kasbeheer Kasbeheer Decentrale Overheden - € 0
Kasbeheer Kasbeheer Ontvangsten bij voortijdige beëindiging - € 2.000
Kasbeheer Kasbeheer Rentebaten - € 118.000
Kasbeheer Kasbeheer Agentschappen - € 209.000
Kasbeheer Kasbeheer RWT's en derden - € 2.015.000
Kasbeheer Kasbeheer Ontvangen aflossingen - € 2.126.000
Kasbeheer Kasbeheer Sociale fondsen - € 6.277.000