Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten Overige ontvangsten Programma - € 0
Saldo van de afgesloten rekeningen Voordelig saldo Deltafonds Programma - € 28.151