Bijdragen t.l.v. begrotingen Hoofdstuk XII

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII Programma - € 875.276