Financial support for students

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financial support for students Revenue Kortlopende vorderingen ( R) - € 57.673
Financial support for students Revenue Ontvangen rente en relevante hoofdsom ( R) - € 95.100
Financial support for students Revenue Terugontvangen hoofdsom (NR) - € 693.534