Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 580
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 809
14 Wegen en verkeersveiligheid € 3.658
16 Spoor € 375
17 Luchtvaart € 1.611
18 Scheepvaart en havens € 168
19 Klimaat € 501
20 Lucht en geluid € 342
21 Duurzaamheid € 215
22 Externe veiligheid en risico's € 3.007
97 Algemeen departement € 3.167
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 14.667