Toekomstfonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toekomstfonds ONTVANGSTEN Vroege fase financiering - € 92
Toekomstfonds ONTVANGSTEN Fundamenteel en toegepast onderzoek - € 1.846
Toekomstfonds ONTVANGSTEN Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - € 5.835
Toekomstfonds ONTVANGSTEN Innovatiekredieten - € 10.639
Toekomstfonds ONTVANGSTEN Seed Capital regeling - € 13.028