Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Voedselzekerheid - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Voedselveiligheid en kwaliteit - € 3
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Plant- en diergezondheid - € 177
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Agr. Innovatie en overig - € 297
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Agrarisch ondernemerschap (2017 waaronder Stoppersregeling) - € 1.463
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit) - € 1.885
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Mestbeleid - € 4.248
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Visserij - € 4.362
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Agentschappen - € 5.520
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Diergezondheid en dierenwelzijn - € 5.897
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid - € 6.377
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Agroketens - € 10.563
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Begrotingsreserves - € 12.621
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens ONTVANGSTEN Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie - € 13.858