Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 16.717
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 26.622
3 Arbeidsongeschiktheid € 0
4 Jonggehandicapten € 25.626
5 Werkloosheid € 304.398
6 Ziekte en zwangerschap € 0
7 Kinderopvang € 1.510.526
8 Oudedagsvoorziening € 0
9 Nabestaanden € 0
10 Tegemoetkoming ouders € 218.189
11 Uitvoeringskosten € 11.638
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 3.191
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 26.216
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 745