Kinderopvang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten Ontvangsten Algemene ontvangsten - € 25.921
Ontvangsten Ontvangsten Restituties terugontvangsten - € 281.028
Ontvangsten Ontvangsten Werkgeversbijdrage kinderopvang - € 1.203.577