Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten apparaat Ontvangsten apparaat Ontvangsten apparaat - € 26.216