Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 35.248
2 Curatieve zorg € 3.213.401
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 1.818.494
4 Zorgbreed beleid € 85.356
5 Jeugd € 7.190
6 Sport en bewegen € 726
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 4.209
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 663.116
9 Algemeen € 632
10 Apparaatsuitgaven € 30.200