Nationale Schuld

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Financiering staatsschuld € 22.299.175
12 Kasbeheer € 10.913.550