Financiën

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Belastingen € 156.997.114
2 Financiele markten € 10.321
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector € 2.614.338
4 Internationale financiële betrekkingen € 4.830
5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen € 166.594
6 Btw-Compensatiefonds € 3.422.490
9 Douane € 990
20 Premies volksverzekeringen kas € 39.434.000
21 Premies werknemersverzekeringen € 68.300.356