Public-private financing

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Public-private financing Equity withdrawals Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 490.451
Public-private financing Equity withdrawals Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.999.876
Public-private financing Equity withdrawals Afdrachten Staatsloterij - € 102.806
Public-private financing Equity withdrawals Winstafdracht DNB - waarvan Griekse inkomsten ANFA - € 0
Public-private financing Equity withdrawals Winstafdracht DNB - waarvan Griekse inkomsten SMP - € 47
Public-private financing Equity withdrawals Winstafdracht DNB - waarvan overig - € 13.079
Public-private financing Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NLFI - € 6.864
Public-private financing Loans Lening SRH - € 0
Public-private financing Loans Overgenomen schuld Propertize - € 0
Public-private financing Loans Overbruggingskrediet SNS - € 0
Public-private financing Loans Renteontvangsten SNS krediet - € 0
Public-private financing Guarantee Premieontvangsten garantie TenneT - € 48
Public-private financing Guarantee Premieontvangsten garantie Propertize - € 0
Public-private financing Guarantee Miscellaneous - € 19
Public-private financing Contract Terug te vorderen kosten staatsdeelnemingen - € 1.148