Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 490.451
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.999.876
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Afdrachten Staatsloterij - € 102.806
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Winstafdracht DNB - waarvan Griekse inkomsten ANFA - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Winstafdracht DNB - waarvan Griekse inkomsten SMP - € 47
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Winstafdracht DNB - waarvan overig - € 13.079
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NLFI - € 6.864
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Lening SRH - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Overgenomen schuld Propertize - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Overbruggingskrediet SNS - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Renteontvangsten SNS krediet - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Premieontvangsten garantie TenneT - € 48
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Premieontvangsten garantie Propertize - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Overig - € 19
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Terug te vorderen kosten staatsdeelnemingen - € 1.148