Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 29.049
3 Voortgezet onderwijs € 8.855
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 3.875
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.998
7 Wetenschappelijk onderwijs € 9
8 Internationaal beleid € 121
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 8.307
11 Studiefinanciering € 914.341
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 3.463
13 Lesgelden € 245.727
14 Cultuur € 4.376
15 Media € 172.003
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.375
25 Emancipatie € 150
95 Apparaatsuitgaven € 198