Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 1.205
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 3.202
14 Wegen en verkeersveiligheid € 4.041
16 Spoor € 249
17 Luchtvaart € 1.631
18 Scheepvaart en havens € 427
19 Klimaat € 578
20 Lucht en geluid € 2.136
21 Duurzaamheid € 171
22 Externe veiligheid en risico's € 1
97 Algemeen departement € 944
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 21.274