Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 10.904
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 28.393
4 Jonggehandicapten € 24.026
5 Werkloosheid € 11.049
7 Kinderopvang € 1.522.517
10 Tegemoetkoming ouders € 19.131
11 Uitvoeringskosten € 52.252
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 4.218
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 4.173
98 Algemeen € 1.632