Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 17.647
2 Curatieve zorg € 3.106.158
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 1.809.577
4 Zorgbreed beleid € 76.293
5 Jeugd € 4.650
6 Sport en bewegen € 657
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 4.643
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 59.494
9 Algemeen € 11.534
10 Apparaatsuitgaven € 17.108
11 Nominaal en onvoorzien € 0