Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen - € 7.542
Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten DGGF - € 1.267