Hoofdwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten RWS - - - € 338.633
Beheer en onderhoud HWN - - - € 427.979
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 545.431
Investeringsruimte wegen - - - € -61.681
Overige netwerkgebonden kosten HWN - - - € 86.041
Realisatie HWN Realisatie HWN 1 - - € 35.356
Realisatie HWN Realisatie HWN 2 - - € 577.582
Verkeersmanagement HWN - - - € 4.038
Verkenning en planuitwerking HWN Verkenning en planuitwerking HWN 1 - - € 19.931
Verkenning en planuitwerking HWN Verkenning en planuitwerking HWN 2 - - € 90.453
Vervanging - - - € 230.216