Hoofdvaarwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten RWS - - - € 222.769
Basispakket verkeersmanagement HVWN - - - € 7.516
Beheer en onderhoud HVWN Beheer en onderhoud HVWN 1 - - € 170.682
Beheer en onderhoud HVWN Beheer en onderhoud HVWN 2 - - € 4.859
Investeringsruimte Hoofdvaarwegen - - - € -16.655
Overige netwerkgekosten kosten HVWN - - - € 23.820
Realisatie HVWN - - - € 201.604
Verkenningen en planuitwerkingen HVWN Verkenningen en planuitwerkingen HVWN 1 - - € 5.364
Verkenningen en planuitwerkingen HVWN Verkenningen en planuitwerkingen HVWN 2 - - € 44.158
Vervanging HVWN Vervanging HVWN 1 - - € 79.829
Vervanging HVWN Vervanging HVWN 2 - - € 139.481