Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betuweroute - - - € 5.055
Project Mainportontwikkeling R'dam - - - € 3.482
Realisatie HSL - - - € 614
Realisatieprogramma ZuidasDok - - - € 42.217
Verkenning en planuitwerkingprogramma ERTMS Landelijke invoer - - - € 40.000
Verkenning en planuitwerkingprogramma ZuidasDok - - - € 52.372
Westerscheldetunnel - - - € 0