Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Budget A+O-fonds - € 6.449
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan VNG - € 43.342
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan KING - € 7.464
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 14.552.778
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen overig - € 1.304.199
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie-uitkeringen - € 1.068.198
Gemeentefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkering sociaal domein - € 10.286.466
Gemeentefonds Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kosten Waarderingskamer - € 1.985
Gemeentefonds Opdrachten Kosten Financiële-verhoudingswet - € 1.841