Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 5.132.936
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 1.439.713
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 662.722
34 Sanctietoepassing € 2.416.080
35 Jeugd € 372.566
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 248.052
37 Vreemdelingen € 757.030
91 Apparaat kerndepartement € 403.038
92 Nominaal en onvoorzien € 2.218
93 Geheim € 3.058