Rechtspleging en rechtsbijstand

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raad voor Rechtsbijstand - € 51.809
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bureau Financieel Toezicht - € 2.408
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten WSNP - € 14.478
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Toevoegingen rechtsbijstand - € 369.649
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 1.598
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Stichting geschillencommissies - € 1.328
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 179
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 499
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 0
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven Waarvan overige materiële uitgaven - € 3.724
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven Waarvan eigen personeel - € 19.997
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven Waarvan externe inhuur - € 0
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven Waarvan Overige personele uitgaven - € 748
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak - € 953.130
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel bijdragen aan medeoverheden Bijdragen rechtspleging - € 86
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College Bescherming Persoonsgegevens - € 8.191
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor de Rechten van de Mens (CRM) - € 6.016
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 2.700
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig: Optimale randvoorwaarden - € 686
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Opdrachten Opdrachten en onderzoeken rechtspleging - € 159
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies rechtspleging - € 891
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies wetgeving - € 1.437