Sanctietoepassing

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Preventieve maatregelen Bijdragen aan agentschappen Dienst Justis - € 12.225
Preventieve maatregelen Garanties Faillissementscuratoren - € 703
Preventieve maatregelen Opdrachten Kansspelbeleid - € 1.085
Preventieve maatregelen Opdrachten Overig preventieve maatregelen - € 4.067
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Preventie bedrijfsleven - € 5.800
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Integriteit - € 1.050
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) - € 1.602
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Overig preventieve maatregelen - € 2.960
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 5.321
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Slachtofferhulp Nederland (SHN) - € 34.043
Slachtofferzorg Opdrachten Slachtofferzorg - € 8.200
Slachtofferzorg Opdrachten Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 15.360
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) - € 601
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-gevangeniswezen-regulier - € 1.128.774
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Forensische zorg - € 757.607
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 99.209
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen CJIB - € 88.649
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Reclassering Nederland - € 125.362
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Leger des Heils - € 21.025
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) - € 62.885
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 2.700
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Forensische zorg - € 5.997
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 3.200
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 18.486
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 9.169
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) 24 uurs nazorg gedetineerden - € 0