Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan agentschappen Overige bijdragen Agentschappen - € 320
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding bijdragen aan medeoverheden Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) - € 175.225
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding bijdragen aan medeoverheden Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding - € 5.140
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) - € 30.807
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Project NL-Alert - € 5.931
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Opdrachten NCSC - € 3.628
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Overig terrorismebestrijding - € 500
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Overig Nationale Veiligheid - € 10.294
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Nederlands Rode Kruis - € 1.693
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Nationaal Veiligheids Instituut - € 1.305
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Onderwijs Veiligheidsregio's - € 0
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding - € 2.057
Onderzoeksraad voor Veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Onderzoeksraad voor Veiligheid - € 11.152