Apparaat kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 10.364
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 107.944
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven Waarvan overige materiële uitgaven - € 48.090
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven Waarvan eigen personeel - € 199.151
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven Waarvan externe inhuur - € 35.031
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven Waarvan Overige personele uitgaven - € 2.458