Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 119.296
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Basisbeurs Gift (R) € 1.053.070
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Basisbeurs Prestatiebeurs (NR) € 171.877
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Aanvullende beurs Gift (R) € 579.416
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Aanvullende beurs Prestatiebeurs (NR) € 110.628
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) € 414.922
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Gift (R) € 577.661
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Prestatiebeurs (R) € -857.077
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Overige uitgaven relevant (R) € 117.242
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Overige uitgaven niet-relevant (NR) € 46.327
Studiefinanciering Leningen Leningen Rentedragende lening (NR) € 1.723.876
Studiefinanciering Leningen Leningen Collegegeldkrediet (NR) € 189.164