Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse instellingen € 327.558
Cultuur Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse fondsen € 153.253
Cultuur Bekostiging Bekostiging Monumentenzorg € 82.691
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archieven incl. Regionale Historische Centra € 24.905
Cultuur Bekostiging Bekostiging Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea € 14.242
Cultuur Bekostiging Bekostiging Cultuureducatie met Kwaliteit € 10.000
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archeologie € 1.562
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen € 2.310
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies € 875
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europese samenwerking € 60
Cultuur Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Nationaal Archief € 39.710
Cultuur Opdrachten Opdrachten Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 4.062
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Verbreden inzet cultuur € 8.687
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 7.323
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma bibliotheekvernieuwing € 25.942
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma leesbevordering € 2.850
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma CRISP € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma erfgoed en ruimte € 8.000
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma ondernemerschap € 1.737
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Specifiek cultuurbeleid € 17.977
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009-2012 € 0