Onderzoek en wetenschapsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO-wet en WHW € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO € 475.371
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging KNAW € 87.744
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging KB € 46.249
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO Talentenontwikkeling € 162.318
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO STW € 8.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO Grootschalige researchinfrastructuur € 54.243
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO RG onderwijsonderzoek € 12.871
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC € 800
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBL € 4.795
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESA € 30.950
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CERN € 39.945
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESO € 8.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 303
Onderzoek en Wetenschapsbeleid bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Nationaal contactpunt Kaderprogramma € 487
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LF TUD bibliotheek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Stichting SURF € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) CPG € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Montesquieu Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Max Planck Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NBC/Nationaal Herbarium € 9.896
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) BPRC € 8.271
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NEMO € 3.327
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) STT € 218
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NTU/INL € 2.561
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidieregeling St.AAP - € 1.026
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Kust en zeeonderzoek € 2.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Poolonderzoek € 2.942
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Genomics € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Nationale coördinatie € 6.979
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bilaterale samenwerking € 2.750
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN) € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Hersenen en Cognitie € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Nader te verdelen € 0