Primair onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging Primair Onderwijs € 9.255.775
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 12.955
Primair Onderwijs Bekostiging Prestatiebox - € 128.000
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Conciërgeregeling € 11.432
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Subsidieregeling Passend Onderwijs € 0
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Overig € 4.948
Primair Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 28.431
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Gemeentelijk onderwijsachterstanden-beleid € 261.750
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Ondersteuning G86 € 4.800
Primair Onderwijs Bijdragen aan sociale fondsen Bijdragen aan sociale fondsen Brede Scholen € 10.923
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds € 5.716
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 7.964
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s UWV € 2.301
Primair Onderwijs Opdrachten - - € 11.344
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.862
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Nederlands onderwijs buitenland € 13.355
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) 'Herstart' en 'Op de Rails' € 0
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) 'Basis voor Presteren' ('School aan Zet' en 'Bèta Techniek') € 8.992
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.000
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 66.406