Voortgezet onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum (*) € 6.434.326
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging lichte ondersteuning (*) € 574.810
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 13.051
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs € 177.363
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het VO € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 2.741
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 77.677
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen (*) € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling visueel gehandicapten € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 250
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling functiemix VO randstadregio's € 61.386
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA € 238
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 30.001
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZBO: College voor Examens € 4.165
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) € 42.981
Voortgezet Onderwijs Opdrachten Opdrachten In- en uitbesteding € 1.582
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BVE € 12.052
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) ICT-projecten € 700
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) € 3.465
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Onderwijs Bewijs € 1.363
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regionale verwijzingscommissies VO (*) € 6.985
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Pilots zomerscholen € 9.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige projecten € 26.372