Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.220.435
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging kbb's € 69.650
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 5.664
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging vavo € 59.299
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Kwaliteitsafspraken € 228.865
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 14.017
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Versterken centrale en uniforme toetsing € 4.981
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen € 30.400
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Programmagelden regio's € 19.150
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Convenanten met RMC-regio's € 17.100
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Regionaal Investeringsfonds € 13.450
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Salarismix Randstadregio's € 41.120
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Leerlinggebonden financiering (lgf) € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Taal en Rekenen € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging School-ex 2.0 € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging RMC's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen DUO € 18.141
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland € 25.791
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden RMC's € 32.425
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Educatie € 54.299
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan sociale fondsen Bijdragen aan sociale fondsen Participatiebudget € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor Examens € 332
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wet SLOA € 4.907
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Opdrachten In- en uitbesteding € 4.294
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Actieplan Laaggeletterdheid € 4.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Pilots laaggeletterdheid € 5.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Sectorplan mbo-hbo techniek € 3.800
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Netwerkscholen € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Loopbaanorientatie (LOB) € 2.100
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige projecten € 19.018
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidieregeling praktijkleren € 209.000