Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijsdeel hbo € 2.478.148
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling € 69.253
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging experimenten open bestel € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 1.484
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijswaliteit en studiesucces, en profilering € 176.113
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 1232 € 2.191
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 16.916
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)1 € 27.154
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO (Promotiebeurs voor leraren) € 2.375
Hoger beroepsonderwijs Opdrachten Opdrachten Uitbesteding € 100
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen1 € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling stimulering Bèta/techniek € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Studiekeuze-informatie hoger onderwijs2 € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 375