Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijsdeel wo € 1.631.636
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Onderzoeksdeel wo € 1.731.848
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 616.569
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging tweede mastergraden in het wo € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijswaliteit en studiesucces, en profilering € 134.254
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties conform tabel 6.5 m.u.v. NVAO, SKI 123, PBT en SURF € 21.336
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) € 3.673
Wetenschappelijk onderwijs Opdrachten Opdrachten Uitbesteding € 1.362
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Sirius programma € 2.407
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Libertas Noodfonds € 265
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) 3TU’s samenwerking € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Toetsing en Toetsgestuurd leren € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 2.282