Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Loonbijstelling - - - € 0
Nader te verdelen - - - € 1.355
Prijsbijstelling - - - € 0