Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiële uitgaven ICT € 21.136
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiële uitgaven bijdrage aan SSO's € 29.454
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiële uitgaven Begrotingsreserve schatkistbankieren € 0
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiële uitgaven Waarvan overige Materiële Uitgaven € 37.076
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven eigen personeel € 143.343
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven externe inhuur € 6.081
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven Waarvan overige Personele Uitgaven € 9.962