Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven Materiële uitgaven Waarvan ICT € 20.678
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven Materiële uitgaven - waarvan ICT; bijdrage aan SSO DTO € 172.099
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie € 60.837
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto € 333
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Opdrachten Opdrachten - Gereedstelling € 218.200
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Opdrachten Opdrachten - instandhouding € 89.372
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Personele uitgaven Personele uitgaven Waarvan eigen personeel € 172.521
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Personele uitgaven Personele uitgaven Waarvan externe inhuur € 8.360